திருநெல்வேலி  பதிப்பு

 

அரசியல்| செய்திகள் | உலக செய்திகள் |அறிவியல் | பொது அறிவு  |விளம்பரம் | வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

 

 

    தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி

 

உதவி ஆசிரியர்

GD நியூஸ்,

Room No.9 South Bazar,

Palayamkottai-627002,Tamil Nadu, India

Email:reportergdnews@gmail.com

 

விளம்பரம் வரவேற்க படுகிறது
Follow us
© Gayathri Publisher 2016 All Rights Reserved

Connect With Us

Volume No.1(1) April,2016

முதல் பக்கம்

 

அரசியல் செய்திகள்

 

 

உலக செய்திகள்

 

அறிவியல் செய்திகள்

 

விளையாட்டு செய்திகள்

 

பொது அறிவுகள்

 

விளம்பரம்

வேலை வாய்ப்பு செய்திகள்

 

Gd News இது ஒரு தமிழ் மாத நாளிதழ்,

 

இது ஒரு இளைஞர் களின் உயீர் மூச்சாக விளங்கும் தமிழ் மாத நாளிதழ்.

 

உங்களின் பகுதிகளில் நடைபெரும்  செய்திகளை  விரைவில் பதிவு செய்யும் ஒரு தமிழ் நாளிதழ் இதுவே. இது ஒரு உங்கள் தமிழ் மாத இதழ். நீங்கள் அனுப்பும் உங்கள் செய்திகளை உங்கள் முகவரியுடன் போட்டோ வையும் இணைத்து அனுப்பவும்.

                                                  

                                                                                           உதவி ஆசிரியர்